Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 - ostatnie dni na przekazanie wniosków do programu

Fot. Obywatelski Kraków
Obywatelski Kraków

Jeszcze do 30 kwietnia 2021 r. za pomocą formularza konsultacyjnego można składać wnioski i uwagi dotyczące projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 w następujący sposób:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: ws.pos@um.krakow.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
  • wrzucić do urn umieszczonych w pobliżu wejścia do jednej z 15 lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa wskazanych na stronie www.bip.krakow.pl –w kopercie zaadresowanej: „Wydział Kształtowania Środowiska – Programu Ochrony Środowiska”
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa”.

Pliki do pobrania:

  • formularz konsultacyjny w formacie   PDF
  • formularz konsultacyjny w formacie  DOC

 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 (zwany dalej „Programem”), będzie jednym z ważniejszych dokumentów gminnych określających politykę miasta w zakresie ochrony środowiska. Operacyjnie jest powiązany z innymi programami i projektami ujętymi w Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

Celem Programu jest określenie niezbędnych działań na rzecz poprawy środowiska i doprowadzenie go do stanu określonego przepisami i akceptowanego przez społeczeństwo. Dokument określa cele nadrzędne i priorytety działań z zakresu ochrony środowiska właściwe dla poszczególnych elementów środowiska. Celem nadrzędnym programu jest: rozwój społeczno-gospodarczy Krakowa z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki zasobami oraz konieczności ochrony i poprawy stanu środowiska. Cel ten jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat przedmiotu konsultacji znajduję się TUTAJ.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-04-29
Data aktualizacji: 2021-04-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat