Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników - konsultacje społeczne

Fot. Obywatelski Kraków

W okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2021 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników.

Celem konsultacji było zebranie opinii, a następie zaprezentowanie propozycji koncepcji wielowariantowej dla zagospodarowania Placu Nowego, z założeniem, że zaproponowana koncepcja powinna w pełni wykorzystać i chronić wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe przedmiotowego terenu. Wielowariantowa koncepcja będzie uwzględniała propozycję przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej i elementów małej architektury wokół placu.

Formy konsultacji społecznych obejmowały:

1. Ankietę elektroniczną  dostępną w dniach od 1 do 16 kwietnia 2021 r. służącą zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy.

2. W dniach 10 i 11 maja w godz. 17.30 - 19.00 odbyły się moderowane spotkania online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkań było zaprezentowanie wyników ankiety oraz prezentacja propozycji wariantów koncepcji zagospodarowania Placu Nowego. 

W pierwszym spotkaniu, przeprowadzonym 10 maja, zaprezentowano warianty zagospodarowania placu Nowego przygotowane przez biuro architektoniczne Dakuzo. Pierwsze spotkanie miało charakter informacyjny i prezentujący założenia po zebranych opiniach i potrzebach. Relacja wideo ze spotkania dostępna jest TUTAJ.

Z kolei podczas drugiego spotkania, przeprowadzonego 11 maja odbyła się dyskusja uszczegóławiająca warianty, podczas której projektant starał się odpowiedzieć na pytania odnośnie zaprezentowanych rozwiązań. Pod drugim spotkaniem uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Relacja wideo ze spotkania dostępna jest TUTAJ.

Transmisja obu spotkań została udostępniona na profilu Fb Razem w ruchu https://www.facebook.com/Razemwruchu. Wzięli w nich w nich udział przedstawiciele: Zarządu Dróg Miasta Krakowa - zamawiający koncepcję, firmy architektonicznej Dakuzo - wykonawca koncepcji, Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie - jednostka zajmująca się projektem Klimatyczny kwartał oraz Rady Dzielnicy I.

3. W dniach 12 i 13 maja (środa i czwartek) odbyły się telefoniczne dyżury eksperckie pod dedykowanym numerem telefonu - 12 616 72 55. 12 maja w godzinach 10:00-12:00, a 13 maja w godzinach 15:00-17:00.

Podczas dyżurów można było uzyskać informacje lub zadać pytania dotyczące propozycji wariantów zagospodarowania placu Nowego. 

4. Dodatkowo w dniach 11-14 maja (wtorek-piątek) udostępniono formularz za pośrednictwem którego można było zadawać pytania do zaprezentowanej koncepcji, dostępny TUTAJ.

5. W dniach 11, 12 i 13 maja (wtorek, środa, czwartek) na placu Nowym pojawił się mobilny Punkt Informacyjny, w którym można było zapoznać się z koncepcją zagospodarowania placu Nowego oraz zadać pytania. Bieżące informacje dotyczące zadania udostępniono na stornach inwestycje.krakow.pl oraz razemwdialogu.pl.

Punkt Informacyjny był czynny w godzinach:

  • Wtorek 11.05 - 13:00-17:00
  • Środa 12.05 - 10:00-14:00
  • Czwartek 13.05 - 10:00-14:00

Bieżące informacje udostępniono też w miejskim serwisie: www.inwestycje.krakow.pl.

Pliki do pobrania:
- Raport z konsultacji społecznych
- Załącznik nr 1 – Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Nowego w Krakowie (prezentacja)
- Załącznik nr 2 - Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania "program budowy chodników (prezentacja DAKUZO)
- Załącznik nr 3 – Plac Nowy od nowa – wstępne warianty rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych
- Załącznik nr 4 – Raport z konsultacji w serwisie internetowym 
- Załącznik nr 5 – Pytania i odpowiedzi z formularzy konsultacyjnych
- Załącznik nr 6 – Zalecenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z 1 października 2019 r.
- Załącznik nr 7 – Zalecenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z 1 czerwca 2021 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-06-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź