Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Działająca przy Prezydencie Miasta Krakowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

W skład Powiatowej Społecznej Rady na lata 2019-2023  powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 3520/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku, wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w krakowskim środowisku osób z niepełnosprawnościami:

  • Małgorzata Felger - Fundacja Helpful Hand
  • Piotr Stefański – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
  • Zofia Sawa - Krakowska Rada Niepełnosprawnych
  • Małgorzata Turek - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”
  • Paweł Wójtowicz - Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO

Do zakresu działań Rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Przy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych działa Zespół Konsultacyjny ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-05-04
Data aktualizacji: 2021-05-04
Powrót