Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia została powołana w dniu 28 lipca 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na rok 2014 oraz Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Do zadań Komisji należy m.in.:

1.Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i innych dokumentów przedkładanych przez kierującego Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, przy której działa Komisja.

2.Określenie potrzeb społecznych w zakresie działalności Komisji i przedstawienie propozycji ich rozwiązania, w tym w zakresie:

1) Poprawy Opieki Zdrowotnej mieszkańców Miasta Krakowa.

2) Opracowanie Planów i strategii dotyczących opieki zdrowotnej mieszkańców Miasta Krakowa.

3) Wyrażanie opinii o programach i działaniach realizowanych przez UMK na rzecz ochrony zdrowia.

4) Dialogu społecznego z mieszkańcami Miasta Krakowa i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia.

5) Promocji pozytywnych postaw i dobrych praktyk na rzecz ochrony zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe.

6) Promocji pozytywnych postaw i dobrych praktyk na rzecz ochrony zdrowia realizowanych przez mieszkańców Miasta Krakowa.

7) Wspieranie działań na rzecz wolontariatu w zakresie ochrony zdrowia.

8) Promowanie działań związanych z profilaktyka zdrowotną realizowanych przez UMK i organizacje pozarządowe.

9) Lobbowanie na rzecz zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowotną.

10) Współpraca z innymi JST i Samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie pracy Komisji.

11) Inicjowanie szkoleń i spotkań dla organizacji pozarządowych w zakresie działania komisji.

3. Współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie opiniowania dokumentów strategicznych, zwłaszcza na etapie tworzenia ich założeń.

4.Współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-04-28
Data aktualizacji: 2021-04-28
Powrót