Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - zakończone

Drugi etap konsultacji dla linii do Mistrzejowic - konsultacje społeczne

Drugi etap konsultacji dla linii do Mistrzejowic - konsultacje społeczne

2021-08-16

W okresie od 16 sierpnia do 10 września 2021 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu prowadziły drugi etap konsultacji społecznych dotyczących „Budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Pierwszy etap odbył w się w 2015 r.

Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2021-2025 - konsultacje społeczne

Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2021-2025 - konsultacje społeczne

2021-08-02

W okresie od 11 sierpnia do 3 września 2021 r. Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2021-2025”.

Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii - konsultacje społeczne

Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii - konsultacje społeczne

2021-06-28

W okresie 28 czerwca - 23 lipca 2021 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Starowolskiej  - konsultacje społeczne

Opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Starowolskiej - konsultacje społeczne

2021-06-28

W okresie 28 czerwca - 23 lipca 2021 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Starowolskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników wraz z rozbudową skrzyżowania Starowolska - Leśna - 28 Lipca 1943 w Krakowie.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w  sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

2021-06-16

W okresie od 18 czerwca do 9 lipca 2021 r. Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził z mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.

Konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu  ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”

Konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”

2021-06-10

W okresie od 10 czerwca do 2 lipca 2021 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził z mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”.

Konsultacje projektu dokumentu pn. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Konsultacje projektu dokumentu pn. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

2021-06-01

Prezydent Miasta Krakowa zapraszał mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn.: „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Dwór Badenich i park Wadów - konsultacje społeczne

Dwór Badenich i park Wadów - konsultacje społeczne

2021-04-13

W okresie od 13 kwietnia do 28 maja 2021 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej prowadziły z mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące sposobu użytkowania Dworu Badenich i parku Wadów w Krakowie.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 - konsultacje społeczne

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 - konsultacje społeczne

2021-04-08

W okresie od 8 do 30 kwietnia 2021 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urząd Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne na temat Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników - konsultacje społeczne
Znajdź komunikat