Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dotyczące budowy nowej drogi lokalnej łączącej ul. abp Felińskiego z al. 29 Listopada

W okresie od 23 lutego do 22 marca 2024 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące budowy nowej drogi klasy lokalnej (L) łączącej ul. abp. Felińskiego z al. 29 Listopada.

Fot. Obywatelski Kraków

Planowana inwestycja położona jest w Krakowie w Dzielnicy IV – Prądnik Biały.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców przede wszystkim rejonu ul. Felińskiego oraz innych interesariuszy w zakresie propozycji przebiegu inwestycji. 

Formy konsultacji obejmowały:

- Formularz konsultacyjny (doc,pdf)

- Spotkanie konsultacyjne: 13 marca 2024 r.(środa) w godz. 17.00-19.00. Spotkanie na platformie Google meet, transmitowane na profilu Facebook ZDMK 

link do spotkania

- Dyżury telefoniczne: 19 marca (wtorek) w godz. 10.00-12.00 oraz 20 marca (wtorek) w godz. 15.00-17.00 pod numerem telefonu: 12 616 72 55. Podczas dyżurów można było uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych.

Załącznik z planem sytuacyjnym zamieszczony został w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie: Budowa nowej ulicy łączącej ul. abp. Felińskiego z al. 29 Listopada.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-02-23
Data aktualizacji: 2024-03-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź