Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową

W okresie od 23 lutego do 22 marca 2024 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową, w ramach zadania „Program modernizacji dróg”.

Fot. Obywatelski Kraków

Planowana inwestycja położona jest w Krakowie w Dzielnicy VIII – Dębniki. 

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców przede wszystkim rejonu ul. Bałuckiego, Dębowej i Szwedzkiej oraz innych interesariuszy w zakresie propozycji przebiegu inwestycji.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

Formy konsultacji:

- Formularz konsultacyjny(doc,pdf)

- Spotkanie konsultacyjne: 12 marca 2024 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00 spotkanie na platformie Google meet transmitowane na profilu Facebook ZDMK  

link do spotkania

- Dyżury telefoniczne: 13 marca (środa) w godz. 10.00-12.00 oraz 19 marca (wtorek) w godz. 15.00-17.00 pod numerem telefonu: 12 616 72 55. Podczas dyżurów będzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych.

Załączniki z opisem technicznym przygotowanym przez biuro projektowe, plany sytuacyjne oraz schemat zajętości terenu zamieszczone zostały w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie: Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową w ramach zadania „Program modernizacji dróg”.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-02-23
Data aktualizacji: 2024-03-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź