Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje dot. projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie

W okresie od 16 lutego do 8 marca 2024 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Rysunek przedstawiający kolorowe kartki papieru z napisem Projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa
Fot. Obywatelski Kraków

Przedmiotem konsultacji był projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Celem konsultacji było pozyskanie opinii i uwag w zakresie projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Formy konsultacji obejmowały:

 1. Spotkanie konsultacyjne przeprowadzone 27 lutego 2024 r. w godz. 15.00 – 17.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, sektor B, piętro 3, sala konferencyjna.
 2. Zbieranie wniosków/uwag lub propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2024 r. w następujący sposób:
 • przesyłanych w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
 • przesyłanych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie,
 • przesyłanych lub dostarczanych do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK Referat ds. Młodzieży, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).
 1. Telefoniczne dyżury eksperta, w trakcie których można było zgłaszać wnioski do projektu uchwały, przeprowadzone:
 • 28 lutego 2024 r. w godz. 10.00 -12.00 pod numerem telefonu 12 616 60 20
 • 5 marca 2024 r. w godz. 14.00 – 16.00 pod numerem telefonu 12 616 78 19

Pliki do pobrania:

 1. Projekt Statutu Młodzieżowej Rady Krakowa:
 1. Formularz konsultacyjny,
 2. Raport z konsultacji

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-02-16
Data aktualizacji: 2024-03-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź