Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN)

W okresie od 24 października do 17 listopada 2023 r. Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN).

Zdjęcie kamienic budownictwa socjalnego i napis: konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek Gminy Miejskiej Kraków oraz organizacji pozarządowych dotyczących ustalenia kryteriów uprawniających osobę fizyczną do zawarcia ze Społeczną Agencją Najmu (SAN) umowy najmu.

Mieszkanki i mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków, organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowane udziałem w konsultacjach miały możliwość:

  1. Skorzystać z telefonicznych dyżurów konsultacyjnych przeprowadzonych:
    •    w piątek, 27 października 2023 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 pod numerem telefonu 12 616 82 59
    •    w czwartek 16 listopada 2023 r. w godzinach od 15:30 do 17:30 pod numerem telefonu 12 616 82 72
  2. Wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym w środę 8 listopada 2023 r. o godzinie 17:00 w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, w Urzędzie Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1, 30 – 533 Kraków.
  3. Przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2023 r. w następujący sposób:
  • przesyłając w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30 – 533 Kraków;
  • przesyłając przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN)".

Konsultacje prowadzane były na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania:

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-10-23
Data aktualizacji: 2024-01-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź