Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W okresie od 6 do 27 października 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UM prowadził konsultacje projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

Napis na niebieskim tle: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - konsultacje społeczne
Fot. Obywatelski Kraków

Konsultacje przeprowadzane były na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych w zakresie planowanej na rok 2024 przez Gminę Miejską Kraków współpracy z trzecim sektorem.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach miały możliwość:

  1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w okresie od 9 do 13 października 2023 r. w godz. 10.00-14.00 zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów;
  2. wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 17 października 2023 r. w godz. 17.00-19.00 w sali nr 9 w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22 (parter);
  3. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r. w następujący sposób:
  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2024”
  • dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia UMK,  ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-10-05
Data aktualizacji: 2023-11-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź