Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028 – konsultacje społeczne

W okresie od 20 września do 13 października 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne projektu Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028.

Napis Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji społecznych było pozyskanie opinii, uwag i wniosków w zakresie prezentowanego projektu Programu.

Harmonogram i formy konsultacji:

  1. 20 września 2023 r. – rozpoczęcie konsultacji społecznych
  2. 2 października 2023 r. – spotkanie konsultacyjne w godz. 15.00 – 17.00 w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22, w sali nr 9
  3. Telefoniczne dyżury eksperta w trakcie których można zgłaszać wnioski do projektu Programu:
  • 26 września 2023 r. w godz. od 9.00 – 11.00 pod numerem telefonu 12 616 51 34
  • 29 września 2023 r. w godz. od 15.00 – 17.00 pod numerem telefonu 12 616 78 19
  1. Ankieta konsultacyjna on-line dla mieszkanek i mieszkańców dostępna była pod linkiem: https://forms.office.com/e/aBTuYxr9Y2 .
  2. Formularz konsultacyjny dla organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych podmiotów w formacie pdf. oraz w formacie doc.
  3. 13 października 2023 r. – zakończenie konsultacji społecznych

Materiały poddane konsultacjom dostępne były także:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa
– na stronie www.ngo.krakow.pl

Plik do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-09-21
Data aktualizacji: 2023-11-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź