Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy połączenia drogowego klasy L ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską oraz przebudowy ul. Benedyktyńskiej – II etap konsultacji

W okresie od 4 do 25 listopada 2022 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Voessing Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami udziału drugie konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna budowy połączenia drogowego klasy L ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską oraz przebudowy ul. Benedyktyńskiej”.

Jeden z proponowanych wariantów budowy ulicy - widok z lotu ptaka
Fot. Voessing Polska Sp. z o.o.

W trakcie pierwszego procesu konsultacyjnego zebrane zostały uwagi mieszkańców, w oparciu o które Wykonawca skorygował dotychczasowe rozwiązania. Celem drugich konsultacji było zebranie ostatecznych uwag do rozwiązań drogowych, a także określenie wariantu preferowanego przez stronę społeczną.

W zakres koncepcji weszły:

 • budowa nowej ulicy łączącej ul. Bolesława Śmiałego z ul. Promową oraz ul. Benedyktyńską
 • budowa parkingu przy ul. Promowej dla autokarów oraz samochodów osobowych
 • przebudowa ul. Benedyktyńskiej w związku z potencjalnym przejęciem ruchu dojazdowego do Opactwa przez nowy odcinek uliczny.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje był Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:
- kontakt telefoniczny: 12 616 88 18,
- kontakt e-mail: gk.umk@um.krakow.pl.

Konsultacje prowadzone były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Voessing Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formy prowadzonych konsultacji obejmowały:

 • Telefoniczne dyżury eksperckie:
  - termin I: 8 listopada 2022 r. od 12:00 do 13:00,
  - termin II: 22 listopada 2022 r. od 15:30 do 17:00.
  Pod numerami telefonów:
  - Voessing Polska Sp. z o.o.: +48 728 489 508,
  - Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 99 71.
 • Spotkanie z mieszkańcami: 18 listopada 2022 roku godz. 17.00 – Centrum Kultury Podgórza – Klub Tyniec ul. Dziewiarzy 7 (przedstawiono na nim prezentację wykonaną na podstawie rozwiązań koncepcyjnych zaproponowanych korytarzy drogowych oraz dyskusję, na której zbierano stanowiska osób obecnych na spotkaniu).
 • Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2022 r. Formularz można było przekazać:
  - w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl;
  - pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;
  - poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące ul. Benedyktyńskiej”.

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były:

- w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków”,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Marzec
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-11-04
Data aktualizacji: 2022-12-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź