Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dot. planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8

W okresie od 15 czerwca do 7 lipca 2023 r. Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził z mieszkańcami Krakowa (a zwłaszcza mieszkańcami Dzielnicy IV Prądnik Biały) konsultacje społeczne dotyczące planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8 w Krakowie.

zdjęcie z lotu ptaka ogródka jordanowskiego poddawanego konsultacjom i zdjęcie fragmentu podobnej inwestycji. Jako tekst podano harmonogram konsultacji
Fot. ZZM

Konsultacje prowadzone były przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było zebranie pomysłów, uwag i opinii mieszkańców odnośnie kierunków planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego. Wstępne założenia projektu:

 • utworzenie boiska do rekreacji (np. wielofunkcyjnego, z bieżnią)
 • utworzenie wielofunkcyjnego placu zabaw, z podziałem na strefy dedykowane młodszym i starszym dzieciom
 • wyprofilowanie istniejącej górki saneczkowej
 • utworzenie strefy relaksu i wypoczynku
 • wprowadzenie elementów małej architektury
 • wzbogacenie tego terenu o różnorodne nasadzenia zieleni, zwłaszcza drzewa, których obecnie brakuje

zdjęcie z lotu ptaka ogródka jordanowskiego poddawanego konsultacjom i zdjęcia fragmentów podobnych inwestycji. Z lewej wymienione wstępne założenia projektu.

Formy konsultacji obejmowały:

 1. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, które odbyło się we wtorek, 20 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 119 im. Janiny Porazińskiej przy ul. Czerwieńskiego 1 w Krakowie. 
 2. Telefoniczne dyżury konsultacyjne pod nr tel. 12 292 29 95 w dniach:
  - 22 czerwca w godz. 10:00 – 15:00 
  - 28 czerwca w godz. 12:00 – 17:00.
 3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych (formularz konsultacyjny).
 4. Możliwość wypełnienia ankiety w formie elektronicznej (link do ankiety

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należało dostarczyć w dniach 15 czerwca – 7 lipca  2023 roku na:

 • adres poczty elektronicznej konsultacje@zzm.krakow.pl (w formie skanu lub zdjęcia)
 • adres siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków (z dopiskiem „konsultacje społeczne).    

Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne były dostępne na stronach internetowych: Biuletynu Informacji PublicznejObywatelski Kraków oraz www.zzm.krakow.pl .

zdjęcie z lotu ptaka ogródka jordanowskiego poddawanego konsultacjom i zdjęcia fragmentów podobnych inwestycji. Jako tekst wymienione założenia projektu i harmonogram konsultacji

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-06-15
Data aktualizacji: 2023-09-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź