Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023–2025

W okresie od 22 maja do 16 czerwca 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023-2025.

rysunek zarysu postaci rodziców i dwójki dzieci na niebieskim tle i napis:
Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023–2025
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji było uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. programu.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach miały możliwość:

1. Skorzystać z dyżurów konsultacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, które odbyły się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Limanowskiego 13/5-6 w następujących terminach:

  • w środę 24 maja 2023 r. w godzinach 8.00-11.00 
  • w poniedziałek 29 maja 2023 r. w godzinach 13.00-15.00
  • we wtorek 6 czerwca 2023 r. w godzinach 09.00-13.00

2. Przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2023 r. w następujący sposób:

  • przesyłając wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail dd@mops.krakow.pl
  • przesyłając wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE PPRPZ 2023-2025"
  • dostarczając wypełniony formularz do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (parter, dziennik podawczy).

3. Wziąć udział w otwartym spotkaniu w dniu 12 czerwca 2023 r. godz. 17.00-19.00 przy ul. Zabłocie 22 w Krakowie.

4. Skorzystać z telefonicznego dyżuru eksperckiego w dniu 12 czerwca 2023 r. w godzinach 9.00-11.00 pod nr tel. 12 616 53 36

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-05-22
Data aktualizacji: 2023-08-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź