Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa - konsultacje społeczne

W okresie od 17 maja do 16 czerwca 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa - konsultacje społeczne
Fot. Obywatelski Kraków

Przedmiotem konsultacji był projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Celem konsultacji było pozyskanie opinii i uwag w zakresie projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Formy  konsultacji obejmowały:

  1. Spotkanie konsultacyjne/warsztat partycypacyjny przeprowadzony 5 czerwca 2023 r. w godz. 16.00 – 18.00 w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22, w sali nr 9.
  2. Ankietę konsultacyjną on-line dostępną TUTAJ.
  3. Formularz konsultacyjny on-line dostępny jest TUTAJ.
  4. Telefoniczne dyżury eksperta pod numerem telefonu 12 616 60 20, w trakcie których można było zgłaszać wnioski do projektu uchwały, przeprowadzone:
  • 30 maja 2023 r. w godz. 10.00 -12.00
  • 14 czerwca 2023 r. w godz. 15.00 – 17.00

 

Pliki do pobrania:

  1. Projekt Statutu Młodzieżowej Rady Krakowa:

2. Raport z konsultacji społecznych

 


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-05-17
Data aktualizacji: 2023-07-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź