Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi

W okresie od 3 do 28 października 2022 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Napis na niebieskim tle: Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji bylo zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie planowanej na rok 2023 przez Gminę Miejską Kraków współpracy z trzecim sektorem.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach miały możliwość:

  1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w okresie od 17 do 21 października br. w godz. 10.00-14.00;
  2. wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 11 października br. w godz. 17.00-19.00 w sali konferencyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, przy ul. Brackiej 10;
  3. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 października 2021r. w następujący sposób:
    - przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
    - przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2023”,
    - dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia UMK,  ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).

Pliki do pobrania:

- Harmonogram dyżurów 17 października 2022 r.
- Harmonogram dyżurów 18 października 2022 r.
- Harmonogram dyżurów 19 października 2022 r.
- Harmonogram dyżurów 20 października 2022 r.
- Harmonogram dyżurów 21 października 2022 r.


Konsultacje prowadzone były na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-10-03
Data aktualizacji: 2022-10-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź