Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026

W okresie od 26 września do 21 października 2022 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026.

napis na niebieskim tle: Powiatowy Program Działania na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026 - konsultacje społeczne
Fot. Obywatelski Kraków

W konsultacjach mogli brać udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem konsultacji było uzyskanie uwag, wniosków i propozycji zarówno od mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych.

Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotowych konsultacji społecznych był Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Formy konsultacji społecznych obejmowały:

  1. Telefoniczne dyżury eksperckie:
  • 28 września, 5,12, 19 października 2022 roku w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerami telefonu: 508 213 322 lub 795 632 859.
  • 29 września, 6,13,20 października 2022 roku w godzinach od 12.00 do 17.00 pod numerami telefonu: 508 213 322 lub 795 632 859.

2. Otwarte spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi: poniedziałek 17 października 2022 r. w godz. 13.00-17.00.
Miejsce:  Centrum Obywatelskie ( I piętro) - ul. Reymonta 20. Budynek miejskiego stadionu sportowego im. H. Reymana. Miejsce dostosowane było dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji można było przesyłać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie: https://forms.office.com/r/uZX5FHvkfa lub e-mailowo na adres: biuro@fronia.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2022, wpisując w tytule: „Konsultacje Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026”.

Plik do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzono na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-09-27
Data aktualizacji: 2022-10-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź