Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Koncepcja dla drogi łączącej Dietla z Wrzesińską

W okresie od 31 maja do 24 czerwca 2022 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską.

Fot. Obywatelski Kraków

Planowana inwestycja położona jest w Śródmieściu Krakowa, w Dzielnicy I Stare Miasto, na pograniczu z Dzielnicą II Grzegórzki. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Wielowariantowa koncepcja obejmowała sporządzenie opracowania dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską na odcinku ok. 200 m, tj. od bezpośredniego sąsiedztwa wiaduktu kolejowego na wysokości z ul. Dietla do rejonu kamienicy nr 11 przy ul. Wrzesińskiej. Celem wykonania koncepcji było stworzenie dokumentacji zawierającej analizę rozwiązań projektowych, kosztów, jak i w skali trudności formalno-prawnych zadania, mającej na celu wybranie optymalnego wariantu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

Przez Wykonawcę zostały przygotowane dwa warianty rozwiązań drogowych łączących ul. Dietla z ul. Wrzesińską – wariant IV i wariant V. Zostały one zaprezentowane podczas spotkania konsultacyjnego – 2 czerwca 2022 r. 

Formy konsultacji:

1) Formularz konsultacyjny

W dniach 31 maja – 24 czerwca – formularz konsultacyjny służący umożliwieniu zgłoszenia uwag i wniosków mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz można było dostarczyć:

  • na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia),
  • na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – Dietla-Wrzesińska”.

Formularz w formacie docx.
Formularz w formacie pdf do edycji.

2) Ankieta

Od 1 do 10 czerwca 2022 r. można było wyrażać opinie za pomocą krótkiej ankiety oceniającej zaprojektowane w koncepcji warianty połączenia ulicy Dietla i ulicy Wrzesińskiej. Wynik ankiety zostanie wzięty pod uwagę podczas opracowania ostatecznych wersji rozwiązań drogowych budowy drogi łączącej ul. Dietla z ul. Wrzesińską. Link do ankiety.

Link do opinii Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie

3)  Spotkanie konsultacyjne

W czwartek, 2 czerwca 2022 r. odbyło się moderowane spotkanie on-line z udziałem ekspertów dla mieszkańców i innych zainteresowanych planowanym rozwiązaniem drogowym. Jego celem było zaprezentowanie i szczegółowe omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbyło się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej.

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne było przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje@zdmk.krakow.pl w terminie do 2 czerwca 2022 r., do godz. 12:00, wpisując w tytule: “Dietla-Wrzesińska – spotkanie”. Decydowała kolejność zgłoszeń. Do zgłaszających się osób link do spotkania był przesyłany na bieżąco. Spotkanie było transmitowane na profilu Facebook ZDMK.

Relacja ze spotkania on-line.

4) Dyżur telefoniczny 

Przewidziane zostały dwa telefoniczne dyżury eksperckie przeprowadzone 7 czerwca (wtorek) w godz. 10:00-12:00 i w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

 

Pliki do pobrania:

1. Plany sytuacyjne dla:

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz postępach projektowych – miejski serwis o inwestycjach, zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl.


Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-05-31
Data aktualizacji: 2022-06-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź