Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie - konsultacje społeczne

W okresie od 16 maja do 24 czerwca 2022 r. trwały prowadzone z mieszkańcami i zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi przez Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Zdjęcie przedstawiające z drona plac Wolnica z napisem - Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Krakowie.
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji społecznych było pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz granic obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Konsultacje były prowadzone w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi na formularzu uwag mogły być składane w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, I piętro, sekretariat, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi na formularzu uwag mogły być przesyłane na adres email: konsultacje.gpr@um.krakow.pl.
 3. Zbierania uwag ustnych w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00 oraz na spotkaniach konsultacyjnych w następujących terminach:
 • 25 maja (śr.) w godz. 17.00 -19.00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5,
 • 27 maja (pt.) w godz. 17.00 -19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Plac Wolnica 1,
 • 31 maja (wt.) w godz. 17.00 -19.00 - w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
 • 2 czerwca (czw.) w godz. 17.00 -19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.

4. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 7 czerwca br. w godz. 10.30-12.30 oraz 14 czerwca br. w godz. 14.00-16.00 - pod nr. tel. 12 616 1739.

5. Otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w następujących terminach:

 • 25 maja (śr.) w godz. 17.00 -19.00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5,
 • 27 maja (pt.) w godz. 17.00 -19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Plac Wolnica 1,
 • 31 maja (wt.) w godz. 17.00 -19.00 - w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
 • 2 czerwca (czw.) w godz. 17.00 -19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi było zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, mogli skorzystać z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie była brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

 1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
 2. Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie - Mapy obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji.

Pozostałe materiały do pobrania:

1. Streszczenie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

2. Formularz zgłaszania uwag do dokumentu:

 

Informacja o konsultacjach społecznych została podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl);
 • na Miejskiej Stronie Internetowej Magiczny Kraków (www.krakow.pl);
 • na stronie Rewitalizacja w Krakowie (www.rewitalizacja.krakow.pl);
 • w miejskim serwisie MPI dedykowanym biznesowi (www.business.krakow.pl);
 • w miejskim serwisie MPI dedykowanym organizacjom pozarządowym (www.ngo.krakow.pl);
 • na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krakowa;
 • na tablicach Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

Konsultacje były prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-05-16
Data aktualizacji: 2022-06-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź