Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zagospodarowanie i funkcje budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11 - konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zapraszał mieszkanki i mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania i funkcji budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11.

Fot. Obywatelski Kraków

Przedmiotem konsultacji było ustalenie sposobu zagospodarowania i funkcji budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11.

Celem konsultacji było poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie zagospodarowania i funkcji jaką powinien pełnić budynek pawilonu „Jordanówka”.

WAŻNE: Budynek powinien odpowiadać potrzebom osób korzystających z parku, jednocześnie wpisując się w idee założyciela i patrona parku, doktora Henryka Jordana. Docelowo inwestycja powinna służyć wszystkim krakowianom.

Jednostka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej .

Termin konsultacji: 19 kwietnia – 3 czerwca 2022 r.

Pawilon "Jordanówka" został wybudowany w 1974 roku na podstawie projektu sporządzonego przez pracownię PW-1 biura projektów "Miastoprojekt - Kraków" w Krakowie w miejscu zburzonego drewnianego pawilonu o tej samej nazwie. W budynku znajdują się:

 • kawiarnia (parter)
 • pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym (parter)
 • sala muzealno-wystawiennicza pamięci Henryka Jordana (piwnica)
 • zaplecze kawiarni - sanitariaty, część socjalna i magazyny (piwnica)

Budynek w kształcie rotundy w kondygnacji parteru z pełnymi przeszkleniami ścian w części kawiarnianej i biurowej. Jest otoczony balkonem/tarasem. Posiada wokół zadaszenie na szerokość balkonu. Dach płaski, pogrążony z odprowadzeniem wody deszczowej do wewnętrznych rur spustowych. Z części magazynowej, oraz z muzeum są wyprowadzone żelbetowe schody zewnętrzne. Na część poszerzoną balkonu/tarasu prowadzą dwa biegi schodowe zewnętrzne zapewniające wygodny dostęp do drzwi wejściowych do kawiarni. Drzwi główne w parterze są rozmieszczone równomiernie na obwodzie koła (co 120°). Konstrukcja piwnic to okrągła żelbetowa płyta fundamentowa, która wraz ze ścianami piwnicznymi jest izolowana od zewnątrz przeciwwodnie (izolacja ciężka - omurowana). Konstrukcja parteru to sztywna wewnętrzna ceglana (cegła silikatowa) rotunda przekryta płytą żelbetową. Na rotundzie oparte są promieniście kratownice stalowe dachu. Zewnętrzne końce kratownic oparte są na stalowych słupach rozmieszczonych równomiernie na obwodzie koła co ok. 197 cm, o układzie promienistym. Sąsiadujące słupy wyznaczają wycinki koła, których jest w sumie 24.

 

Formy konsultacji:

 1. 11 maja 2022 r. o godz. 17.00 – 19.00 spacer badawczy po przestrzeni budynku wraz z warsztatem partycypacyjnym.
 2. 18 maja 2022 r. o godz. 17.00 – 19.00 spacer badawczy po przestrzeni budynku wraz z warsztatem partycypacyjnym.

WAŻNE: Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację on-line.

Rejestracja online odbywała się za pomocą formularza ankiet i telefonicznie pod numerem tel.: 12 616 60 20 w godz. od 8.00 do 15.00. Zgłoszenia przyjmowane były do godz.12.00, 18 maja 2022 r.

3. 29 maja 2022 r. podczas Święta Krakowskiej Rodziny:

 • punkt konsultacyjny przed budynkiem pawilonu „Jordanówka” z możliwością wypełnienia ankiet na miejscu.
 • warsztat planowania partycypacyjnego dla dzieci. Start godz. 11.00

4. Dyżur telefoniczny eksperta:

 • 27 kwietnia w godz. 10.00 - 12.00 pod numerem telefonu 887 877 456
 • 28 kwietnia w godz. 15.00 - 17.00 pod numerem telefonu 887 881 527
 • 17 maja w godz. 10.00 - 12.00 pod numerem telefonu 887 877 456
 • 26 maja w godz. 15.00 - 17.00pod numerem telefonu 887 881 527

5. Mobilny punkt konsultacyjny na terenie Parku Jordana odbył się 2 czerwca 2022 r. w godz. 12.30 - 14.30.

6. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące zakresu konsultacji można było zgłaszać od 19 kwietnia do 3 czerwca 2022 r. za pomocą anonimowej ankiety internetowej.

7. Ankieta w formie papierowej dostępna była w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. J. Dekerta 24, parter, sektor B, pokój nr 8 oraz podczas spotkań i w punktach konsultacyjnych.

 Pliki do pobrania:

 


Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Aktualizacja: 9.05.2022 r.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-04-19
Data aktualizacji: 2022-07-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź