Konsultacje społeczne rozwiń menu
Konsultacje społeczne rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski panel klimatyczny - konsultacje społeczne

Fundacja Instytut Polityk Publicznych, operator Krakowskiego Panelu klimatycznego, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych które odbywają się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Konsultacje trwają w okresie od 4 do 29 stycznia 2021 r.

Przedmiot konsultacji:


1.    Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.
2.    Kwestie organizacyjne dotyczące organizacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Cel konsultacji: wysłuchanie głosu mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie wspólnych działań w obszarze wyzwań klimatycznych i działań Krakowa oraz zebranie uwag dotyczących samej organizacji panelu.

Konsultacje społeczne są prowadzone, zgodnie z uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Krakowski Panel Klimatyczny”.

Formy konsultacji:

1.    Formularze konsultacyjne: uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularzy konsultacyjnych w terminie od 4 stycznia do 29 stycznia 2021 r. w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną: uzupełniony i przesłany formularz Microsoft Forms;
2. drogą elektroniczną: wypełniony formularz przesłany na adres e-mail: ipp@ipp.expert.  W tytule e-maila prosimy wpisać: „Krakowski Panel Klimatyczny – konsultacje społeczne”;
3. pocztą tradycyjną: na adres Fundacja Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, z dopiskiem: „Krakowski Panel Klimatyczny – konsultacje społeczne”; obowiązuje data wpływu;
4. osobiście: do siedziby Fundacji Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.
5. przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 
z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Krakowski Panel Klimatyczny”.

- Formularz konsultacyjny dla Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa oraz dla grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych osób prawnych dotyczący pkt.1 konsultacji:

- Formularz konsultacyjny dla Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa oraz dla grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych osób prawnych dotyczący pkt.2 konsultacji:


2.    Spotkania informacyjno-warsztatowe (prowadzone w trybie zdalnym):
a.    spotkanie 1 (informacyjno-warsztatowe): Rozumienie i mapowanie wyzwań klimatycznych, 18 stycznia 2021 r., godz. 17:30-20:00.
b.    spotkanie 2 (warsztatowe): Transformacja klimatyczna Krakowa – zdefiniowanie strategii i działań, 21 stycznia 2021 r.; godz. 17:30-20:00.
c.    spotkanie 3 (warsztatowo-dyskusyjne): Dyskusja nad strategią interwencji, projektami i działaniami, 28 stycznia 2021 r.; godz. 17:30-20:00.

Aby wziąć udział w spotkaniu lub spotkaniach, należy do dnia 17 stycznia przekazać chęć udziału w formie elektronicznej na adres: ipp@ipp.expert bądź telefonicznie pod nr telefonu +48 793 762 000 bądź poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego od 8 do 17 stycznia 2021 r. dostępnego TUTAJ. Zainteresowane udziałem osoby otrzymają potwierdzenie zapisu w przeciągu 1 dnia roboczego.

3.    Dyżury telefoniczne: pięć dyżurów eksperckich (2 godz. każdy) pod numerem telefonu +48 793 762 000 w następujących terminach:
1.    16 stycznia (sobota): 10:00-12:00
2.    18 stycznia (poniedziałek): 17:00-19:00
3.    22 stycznia (piątek): 17:00-19:00
4.    23 stycznia (sobota): 10:00-12:00
5.    29 stycznia (piątek): 14:00-16:00


Obok oficjalnych konsultacji społecznych będą prowadzone także dodatkowe działania konsultacyjno-włączające, w tym w zakresie kwestii organizacyjnych dotyczących samej organizacji Panelu. Prosimy o śledzenie komunikatów w naszych kanałach komunikacyjnych.

Strona internetowa:
https://ipp.expert/projekty/krakowski-panel-klimatyczny-konsultacje-spoleczne/

Facebook:
https://www.facebook.com/InstytutPolitykPublicznych

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Materiały pomocnicze:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-01-04
Data aktualizacji: 2021-01-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat