górne tło

Konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską.

Trasa liczy prawie 10,5 km długości, z czego 5,6 km to tunel pod Śródmieściem, a 1,4 km to wiadukt. Zakładany czas przejazdu to ok. 10 minut.

Konsultacje prowadzone były w ramach postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej (DŚU) dla pierwszego etapu krakowskiego premetra. W rekomendowanym wariancie, który do dalszych prac wskazało zlecone przez Miasto „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”, premetro ma mieć przebieg częściowo tunelowy i częściowo estakadowy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Formy konsultacji obejmowały:

Pliki do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Logotypy Polski i Unii Europejskiej