górne tło

Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 - konsultacje społeczne

W okresie od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, pod nazwą Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050.

Przedmiot konsultacji:

Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej w 2018 roku.

 

Cel konsultacji:

Wysłuchanie głosu, zebranie uwag mieszkanek, mieszkańców Krakowa, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz innych osób prawnych, w zakresie projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje był Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK. Konsultacje prowadzone były przez Fundację Instytut Polityk Publicznych we współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

 

Formy konsultacji:

 1. Formularz konsultacyjny: zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego (online i papierowego): w terminie od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. w następujący sposób:
  • drogą elektroniczną: uzupełniony i przesłany formularz Microsoft Forms dostępny pod linkiem: https://bit.ly/KRK2030_2050_formularz;
  • drogą elektroniczną: wypełniony i podpisany formularz (skan/zdjęcie) przesłany na adres e-mail: strategiaKRK2030_2050@ipp.expert. W tytule wiadomości należało wpisać: „Aktualizacja SRK – konsultacje społeczne”;
  • pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, z dopiskiem „Aktualizacja SRK – konsultacje społeczne”; obowiązywała data wpływu;
  • osobiście: do biura Fundacji Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.
 2. Ankieta elektroniczna: dostępna była w dniach od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. pod linkiem: https://bit.ly/KRK2030_2050_ankieta
 3. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami (online i stacjonarnie):
  • spotkanie 1 (online): 16 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00; link do spotkania przesłano do zgłoszonych uczestników 1 dzień przed spotkaniem;
  • spotkanie 2 (stacjonarne): 23 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00
   Sala Obrad im. F. Maryewskiego UMK, Rynek Podgórski 1;
  • spotkanie 3 (stacjonarne): 2 marca 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00
   Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, Osiedle Szkolne 26a;
  • spotkanie 4 (stacjonarne): 9 marca 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00
   Dworek Białoprądnicki, Papiernicza 2;
  • spotkanie 5 (stacjonarne): 23 marca 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00
   Sala Lea/Kupiecka UMK Pl. Wszystkich Św. 3-4.

Aby wziąć udział w spotkaniu lub spotkaniach konsultacyjnych, należało przekazać chęć udziału:

4. Dyżury telefoniczne: pod numerem telefonu +48 793 762 000, w następujących terminach:

 1. 17 lutego 2023 r. (piątek), godz. 17:00-19:00;
 2. 20 lutego 2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00-19:00;
 3. 24 lutego 2023 r. (piątek), godz. 10:00-12:00;
 4. 27 lutego 2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00-19:00.

Informacje na temat otwartych konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 były dostępne na stronach:

Materiały do konsultacji:

 

Formularze konsultacyjne

 

Ankieta on-line

Realizatorem konsultacji społecznych była Fundacja Instytut Polityk Publicznych.

Zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Pliki do pobrania:

 


Konsultacje społeczne były prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.