górne tło

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

W okresie od 18 czerwca do 9 lipca 2021 r. Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził z mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.

W ramach konsultacji zrealizowano:
1.    Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych  w dniu 21 czerwca  2021 roku o godzinie 17.00  w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Sokolskiej 13.

WAŻNE: Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w wydarzeniu mogła wziąć ograniczona liczba osób.

Aby wziąć udział w spotkaniu nalało przesłać swoje zgłoszenie podając swoje imię i nazwisko na adres mailowy: konsultacje@um.krakow.pl w terminie do dnia 21 czerwca do godziny 12.00. Decydowała kolejność zgłoszeń.

2.    Dyżur konsultacyjny telefoniczny  w dniach  21-25  czerwca 2021 roku w godzinach 10.00-12.00 pod numerem telefonu 12 6168884.

3.    Dyżur konsultacyjny stacjonarny w dniach 28-30 czerwca 2021 roku   godz. 16.00-17.00 w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska os. Zgody 2 pok. 411.

4.    Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych. 
Wypełniony i podpisany osobiście formularz należało dostarczyć w dniach 18 czerwca – 9 lipca 2021 roku na:
•    adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl ( w formie skanu/zdjęcia)
•    numer faksu 12 616 8891
•    adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 
os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków
•    przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Projekt uchwały  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach””.

Formularze konsultacyjne oraz materiały merytoryczne udostępniono na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.plwww.obywatelski.krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl

Pliki do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.