górne tło

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zaproponowanego przez Komisję Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez miejską jednostkę: Klimat-Energia - Gospodarka Wodna we współpracy  z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa wg druku 1464 którego projektodawcą jest  Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 18 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

 

W ramach konsultacji odbędzie się jedno otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa. Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 spotkanie odbędzie się w trybie online w dniu 21.01.2021 w godzinach 17.30-19.30. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM i będzie transmitowane na profilu Facebook Jednostki miejskiej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. W czasie transmisji każdy zainteresowany będzie miał możliwość zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi. Ze względu na sytuację pandemiczną w spotkaniu może wziąć udział ograniczona mieszkańców. Konieczna jest rejestracja poprzez wysłanie maila na adres mwasiak@kegw.krakow.pl .do dnia 19.01.2021 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowo odbędą się dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 70 74 w dniach:

 

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 19.12.2020 r. do 23.12.2020 r. możliwe było zadawanie pytań ekspertowi w formie elektronicznej na adres: sekretariat@kegw.krakow.pl

 

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

 

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

Pliki do pobrania:

  1. Opinia nr 80/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 października 2020 r.
  2. Propozycja zasad ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych dla miasta Krakowa - prezentacja w pdf.
  3. Projekt uchwały w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  4. Stanowisko Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
  5. Formularz konsultacyjny w pliku word.
  6. Formularz konsultacyjny w pliku pdf.