górne tło

Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV - raport z konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące budowy Parku Rzecznego Białucha obejmującego teren wzdłuż ul. Opolskiej, pomiędzy ul. Prądnicką a nasypem kolejowym przy ul. Żmujdzkiej (dzielnica IV Prądnik Piały) prowadzone były w terminie od 16 października do 6 listopada 2020 r.

Jednostką odpowiedzialną za merytoryczny przebieg konsultacji był Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, technicznie proces konsultacyjny wspomagany był przez Miejskie Centrum Dialogu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. W konsultacje zaangażowana również była Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały. Spotkania z mieszkańcami prowadzone były przez Pracownię Projektową F-11 na podstawie umowy realizowanej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poznanie oczekiwań mieszkańców odnośnie planowanego zagospodarowania przedmiotowego terenu, a także zapewnienie mieszkańcom oraz innym zainteresowanym podmiotom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na realizację projektu parku, określenie ostatecznego zakresu projektu koncepcyjnego Parku Rzecznego Białucha i projektu budowlanego oraz zgromadzenie wytycznych projektowych, które pozwolą na jak najszerszą akceptację społeczną inwestycji.

Podsumowanie przebiegu procesu konsultacji społecznych, analiza uwag zgłoszonych przez mieszkańców i pozostałych Interesariuszy, oraz ich wynik w postaci wytycznych projektowych do koncepcji projektowej Parku rzecznego Białucha zostały ujęte w niniejszym raporcie z konsultacji społecznych.

Pliki do pobrania:

 

Więcej informacji na temat niniejszych konsultacji znajduję się TUTAJ.