Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027 – spotkanie konsultacyjne

Przypominamy, że w poniedziałek, 6 maja 2024 r. w godz. 15.00-17.00 w sali nr 9 (open space) w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22 (parter) odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zorganizowane w ramach konsultacji społecznych projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.
 

Zdjęcie 4 osób dopasowujących 4 kawałki puzzli
Fot. Obywatelski Kraków

Celem prowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK do 10 maja 2024 r. konsultacji jest zebranie wniosków, uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.

W ramach konsultacji zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą też do końca trwania konsultacji przekazać swoje wnioski, uwagi i propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w następujący sposób:

  • przesyłając wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
  • przesyłając wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl,
  • przesyłając wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE WPW 2024-2027”,
  • dostarczając lub wysyłając wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,  ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (pokój nr 21, III piętro),
  • przekazując wypełniony formularz podczas spotkania konsultacyjnego.

Link do szerszej informacji na temat przedmiotowych konsultacji, opublikowanej w dziale „aktualne konsultacje społeczne”.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-05-02
Data aktualizacji: 2024-05-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź