Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydłużenie terminu składania wniosków do planu ogólnego miasta Krakowa

Wydłużenie terminu składania wniosków do planu ogólnego miasta Krakowa do 29 maja 2024 r.

Widok fragmentu ortofotomapy Krakowa, na której leży tablet, pisaki i kolorowe karteczki
Fot. Marcin Sigmund

Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2024 r. o wydłużeniu terminu składania wniosków do planu ogólnego miasta Krakowa podanego w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z podjętą przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr CXXVI/3470/24 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa zawiadamiam o wydłużeniu terminu składania wniosków do planu ogólnego miasta Krakowa – do dnia 29 maja 2024 r.

Pozostałe ustalenia podane w ogłoszeniu z dnia 26 lutego 2024 r. pozostają bez zmian, w tym przede wszystkim w zakresie obligatoryjnej formy składania wniosków na obowiązującym FORMULARZU - zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).

W przypadku składania wniosku za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP, konieczne jest podpięcie wypełnionego i podpisanego FORMULARZA – jako załącznika do pisma.

UWAGA: 
Liczy się data wpływu do tut. Urzędu, a pisma niespełniające wskazanych warunków – określonych w ogłoszeniach – pozostawi się bez rozpoznania.

Link do szerszej informacji na temat planu ogólnego miasta Krakowa.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-04-19
Data aktualizacji: 2024-04-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź