Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Koncepcja rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów dzielnic XII i XIII – rekrutacja na warsztaty

W październiku w ramach konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII zaplanowano przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych.

rysunek fragmentu miasta (budynków i drzew) na niebieskim tle
Fot. Obywatelski Kraków

Głównym celem warsztatów będzie:

  • zapoznanie uczestników – przede wszystkim mieszkańców i mieszkanek Krakowa (w szczególności Dzielnic XII i XIII) - z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz innych planów miejskich odnoszących się do konsultowanego obszaru
  • stworzenie przestrzeni dla międzysektorowego, dialogu pozwalającego na wymianę zróżnicowanych poglądów i oczekiwań w oparciu o ideę deliberacji
  • zebranie oczekiwań różnych grup interesariuszy m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych nt. preferowanych kierunków dalszego rozwoju konsultowanego obszaru oraz powiązanych z nim potrzeb, obaw i pomysłów

Konsultacje są jednym z elementów dialogu z mieszkańcami miasta Krakowa, a zebrane opinie posłużą jako inspiracja do dalszych prac nad rozwojem części terenów dzielnic XII i XIII.

Konsultacje społeczne będą odbywać się w formule 3+2: trzech ogólnomiejskich spotkań z mieszkańcami miasta Krakowa w formule warsztatów przyszłościowych oraz dwóch warsztatów partycypacyjnych z mieszkańcami, właścicielami nieruchomości, przedsiębiorcami, organizacjami i grupami nieformalnymi z terenu Dzielnic XII i XIII.

Ze względu na specyfikę debat z wykorzystaniem formuły warsztatów, w spotkaniach będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób. Zaplanowano, że w spotkaniach ogólnomiejskich może wziąć udział nie więcej niż 60 osób, a w dzielnicowych do 30 osób (każdorazowo pula miejsc przeznaczonych dla mieszkańców wynosić będzie minimum 2/3, pozostałe miejsca zostaną podzielone w równej mierze pomiędzy przedstawicieli instytucji społecznych/NGO/grup nieformalnych oraz przedstawicieli przedsiębiorców). 
Udział warsztatach wymaga REJESTRACJI:
 

Formuła spotkania

Miejsce spotkania

Data spotkania

Spotkania ogólnomiejskie w formule warsztatów przyszłościowych 

Urząd Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1

3 października 2023 r. godz. 17.00

Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20

12 października 2023 r. godz. 17.00

ARTZona, Ośrodek Kultury C.K. Norwida, os. Górali 4

19 października 2023 r. godz. 17.00 ARTZona

Partycypacyjne warsztaty dzielnicowe

Dzielnica XII: Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41

23 października 2023 r., godz. 17.00

Dzielnica XIII: Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79

26 października 2023 r., godz. 17.00

 

Do udziału w każdym z warsztatów można zgłosić się poprzez formularz online – kliknij, aby wypełnić. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i dostępność miejsc w ramach pul przeznaczonych dla poszczególnych grup interesariuszy. Wszystkie warsztaty ogólnomiejskie będą miały analogiczną formułę, zakres i przebieg – prosimy w związku z tym o wybranie najbardziej preferowanego terminu. To samo dotyczy warsztatów dzielnicowych. Ze względu na chęć zapewnienia dostępności dla możliwie szerokiego grona zainteresowanych, istnieje możliwość uczestnictwa tylko w jednym spotkaniu warsztatowym.

Termin przyjmowania zgłoszeń na warsztaty upływa 26 października 2023 r.

Decydując się na udział w warsztatach prosimy o uwzględnienie dyspozycyjności w godzinach 17:00-20:00. Warsztaty przyszłościowe w pierwszej części zakładają dyskusje ekspertów/praktyków, która wprowadzi w prace warsztatowe.

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w warsztatach (w przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje ich kolejność) zostaną o tym poinformowane z minimalnie pięciodniowym wyprzedzeniem. 

W przypadku, gdy pula miejsc na wskazany przez potencjalnego uczestnika warsztat ulegnie wyczerpaniu, o ile będzie taka możliwość, zainteresowanemu zostanie przekazana informacja o wolnych miejscach na warsztaty w innych lokalizacjach.

Udział w spotkaniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Marzec
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-09-21
Data aktualizacji: 2023-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź