Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 - wkrótce ruszają konsultacje!

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, pod nazwą Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, które odbędą się w okresie od 23 stycznia do 24 marca 2023 roku.

Fot. Obywatelski Kraków

Przedmiot konsultacji:

Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej w 2018 roku.

 

Cel konsultacji:

Włączenie mieszkanek i mieszkańców Krakowa, z uwzględnieniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz innych osób prawnych, w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa, poprzez zapoznanie ich z projektem Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, a także zebranie ich uwag i opinii w zakresie aktualizowanego dokumentu.   

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK. Konsultacje prowadzone są przez Fundację Instytut Polityk Publicznych we współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

 

Formy konsultacji:

  1. Formularz konsultacyjny: zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularzy konsultacyjnych (online i papierowych) dostępnych w dniach od 23 stycznia do 24 marca 2023 roku
  2. Ankieta elektroniczna: dostępna w dniach od 23 stycznia do 24 marca 2023 roku
  3. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami (online i stacjonarnie) według harmonogramu spotkań, który przedstawiony zostanie 23 stycznia 2023 roku
  4. Dyżury telefoniczne: cztery dyżury zgodnie z harmonogramem dostępnym 23 stycznia 2023 roku

 

Szczegółowe informacje nt. otwartych konsultacji społecznych, w tym terminy spotkań oraz terminy zgłoszeń na spotkania oraz dyżury telefoniczne dostępne będą 23 stycznia 2023 r. na stronach:

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Pliki do pobrania:

Realizatorem konsultacji społecznych jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych.

Zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa.


Konsultacje społeczne są prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-01-16
Data aktualizacji: 2023-03-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź