Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – wkrótce konsultacje

W okresie od 30 września do 21 października 2022 r., Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK będzie prowadził konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

W ramach konsultacji mieszkańcy Krakowa, instytucje oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowani udziałem w konsultacjach będą mogli:
1)    skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników właściwej komórki merytorycznej Urzędu Miasta Krakowa w okresie od 30 września do 21 października;
2)    wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24 (III piętro);
3)    przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21 października 2022 r. w następujący sposób:
     - przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
     - dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (parter, segment B, pokój nr 11).
Projekt konsultowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji www.obywatelski.krakow.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl dopiero od dnia rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, czyli od 30 września br.
Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji zostanie opublikowane w serwisie www.obywatelski.krakow.pl niebawem. 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-09-20
Data aktualizacji: 2022-09-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź