Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Czerwcowe posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w Krakowie zaprasza na swoje III otwarte posiedzenie, zaplanowane na środę, 22 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Sali Portretowej (I piętro) w Krakowie.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni są szczególnie przedstawicieli poradni leczenia uzależnień oraz organizacji, które współpracują z Urzędem Miasta Krakowa w ramach projektów, zadań zleconych i konkursów w zakresie profilaktyki uzależnień.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego proszone są o kontakt mailowy: katarzynapytko@unimed-terapia.pl .

Proponowany porządek obrad Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom:

  1. Ustalenie obecności członków KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie listy i prezentacja gości oraz innych uczestników spotkania.
  2. Głosowanie nad przyjęciem w skład Komisji nowej organizacji członkowskiej.
  3. Wprowadzenie zmian do załącznika regulaminu KDO w formie aktualizacji informacji na temat danych Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i przyjęcie nowej wersji w drodze uchwały.
  4. Podsumowanie działań podejmowanych przez przedstawicieli organizacji w okresie od kwietnia b.r. do nadal w związku z wejściem w życie przepisów sankcjonujących status zawodowy specjalistów psychoterapii uzależnień i powstały wskutek tej regulacji wzrost zobowiązań finansowych oraz możliwych źródeł ich pokrycia.
  5. Przeprowadzenie roboczej narady na temat możliwości wprowadzenia zgłoszonych uwag i postulatów rekomendowanych przez uczestników II posiedzenia KDO w zakresie warunków konkursowych (wycena punktowa, wymagania dotyczące dostępności personelu i jego kwalifikacji, kryterium kompleksowości, innowacje w zakresie sprawozdawczości umów, etc.).
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie zaplanowane jest do godz. 12.30.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-06-15
Data aktualizacji: 2022-06-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź