Kraków dla Równości rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Urząd Miasta Krakowa sygnatariuszem Karty Różnorodności

17 maja w #IDAHOT – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii i Transfobii i Bifobii, kiedy na budynku Magistratu symbolicznie powiewa tęczowa flaga, mamy przyjemność ogłosić, że Urząd Miasta Krakowa został przyjęty do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Urząd Miasta Krakowa sygnatariuszem Karty Różnorodności
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w krajach Unii Europejskiej.

Karta jest zobowiązaniem dla organizacji, która postanawia w sposób absolutny przestrzegać zasady równego traktowania, przeciwdziałać dyskryminacji  i budować otwarte, inkluzywne, różnorodne miejsca pracy dla swoich pracowników i pracowniczek. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Sygnatariusze Karty Różnorodności w Polsce zobowiązują się do:

  • tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, poprzez włączanie zarządzania różnorodnością, kwestii zarządzania wiekiem i równości płci do wszystkich adekwatnych polityk i procedur stosowanych w naszej organizacji;
  • wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzzakładowych rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania, w tym wskazania osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
  • wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem;
  • wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i  działania skierowane odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w szczególności do kadry zarządzającej;
  • prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz informowania interesariuszy firmy – w szczególności osób zatrudnionych, ale także klientów/ek, współpracowników/ek, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, dostawców i podwykonawców – o stosowaniu modelu zarządzania różnorodnością oraz rezultatach takiego podejścia;
  • corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów;
  • promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Więcej o projekcie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-05-17
Data aktualizacji: 2022-05-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź