Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wkrótce konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie

W okresie od 16 maja do 24 czerwca 2022 r. Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji będzie prowadził z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Celem konsultacji będzie pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz granic obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach: zbierania uwag w postaci papierowej; zbierania uwag w postaci elektronicznej; zbierania uwag ustnych; telefonicznych dyżurów ekspertów; otwartych spotkań konsultacyjnych.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:
•    w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl);
•    na stronie internetowej poświęconej konsultacjom (www.obywatelski.krakow.pl);
•    na Miejskiej Stronie Internetowej Magiczny Kraków (www.krakow.pl);
•    na stronie Rewitalizacja w Krakowie (www.rewitalizacja.krakow.pl);
•    w miejskim serwisie MPI dedykowanym biznesowi (www.business.krakow.pl);
•    w miejskim serwisie MPI dedykowanym organizacjom pozarządowym (www.ngo.krakow.pl);
•    na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krakowa;
•    na tablicach Rad Dzielnic Miasta Krakowa.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-05-10
Data aktualizacji: 2022-05-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź