Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków przeciw przemocy w rodzinie

Problem przemocy domowej uwidocznił się ze zdwojoną siłą w trakcie pandemii wraz z przymusową izolacją. Odpowiadając na ten problem, 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, Kraków rozpoczął kampanię edukacyjną, aby przeciwdziałać przemocy i skuteczniej pomagać osobom jej doświadczającym.

kampania przeciwdziałania przemocy
Fot. materiały prasowe

– Ta problematyka powinna łączyć każdego człowieka, dlatego zwracam się do wszystkich, aby reagować na przemoc w swoim otoczeniu i nie zgadzać się na takie zachowania – podkreślał podczas konferencji rozpoczynającej kampanię edukacyjną, wiceprezydent Andrzej Kulig.

– Ideą kampanii, która obecna będzie m.in. na citylightach, w tramwajach i autobusach, w radiu i internecie, jest pokazanie różnych możliwości interwencji i reakcji na przemoc, kiedy dotyka ona osobę z naszego otoczenia – powiedziała Nina Gabryś, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa ds. polityki równościowej, inicjatorka kampanii.

– Hasłem kampanii jest „Przemoc niejedno ma imię”. Chcemy pokazać, że przemoc może mieć imię współmałżonka, partnerki, dziecka, sąsiadki lub sąsiada, znajomej z pracy, siostry, kuzyna. Przemoc może dotknąć każdego niezależnie od płci, wykształcenia, statusu materialnego, pozycji społecznej, wieku, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy stanu zdrowia – dodała.

Ta inicjatywa wpisuje się także w międzynarodową kampanię „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć”.

W ramach miejskiej kampanii została utworzona strona internetowa bezprzemocy.krakow.pl. Organizatorzy mają nadzieję, że ten adres będzie pierwszym punktem kontaktu dla każdego, kto mierzy się z takim doświadczeniem.

Strona zawiera szczegółowy opis postępowania, sposoby reakcji, wskazuje na przykładach, czym przemoc się charakteryzuje, zawiera słownik kluczowych pojęć oraz wszelkie dane do kontaktu z instytucjami wspierającymi. Odbiorcy kampanii zostaną także zaznajomieni z pojęciami przemocy fizycznej, ekonomicznej, psychicznej, seksualnej.

Od 2011 roku na terenie Krakowa funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który zajmuje się koordynacją oraz realizacją Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym procedurą „Niebieskie Karty”. Interdyscyplinarne działania mają na celu diagnozę zjawiska przemocy, ochronę dobra osób jej doznających i zapewnienie im bezpieczeństwa jak również skuteczne przerwanie występowanie przemocy w konkretnych rodzinach.

Kompleksowej pomocy oraz wsparcia dla osób dotkniętych przemocą udziela działający w Krakowie od 2018 roku Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pomoc świadczona jest całodobowo oraz w formie ambulatoryjnej. Osoba krzywdzona może skorzystać ze schronienia, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej oraz prawnej. Na terenie Ośrodka prowadzone są również grupy wsparcia dla dorosłych oraz grupa terapeutyczna dla dzieci. W 2020 r. pracownicy Ośrodka udzielili 139 konsultacji wychowawczych, 451 porad psychologicznych, 232 pedagogicznych oraz 38 prawnych, zrealizowano 40 spotkań w ramach terapii indywidualnej. Ze schronienia skorzystało 67 osób.

Pomocy osobom doświadczającym przemocy udziela również Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Spośród wszystkich działań podejmowanych przez ośrodek w ubiegłym roku blisko 17 proc. dotyczyło właśnie przemocy w rodzinie. W 2020 roku nastąpił kilkuprocentowy wzrost takich interwencji w stosunku do lat poprzednich.

Ofiarom przemocy ośrodek udzielał schronienia w hostelu funkcjonującym w strukturze jednostki, a także oferował wsparcie w formie grup terapeutycznych dla kobiet i grup psychoedukacyjnych dla dzieci. Tutaj podobnie jak w przypadku interwencji, również wzrosła potrzeba skorzystania z takich porad w stosunku do lat poprzednich. W roku 2017 ośrodek udzielił pomocy 437 osobom, w 2018 r. 550 osobom, w 2019 r. 459 osobom, natomiast w roku ubiegłym aż 708 osobom.

Na te liczby z dużą pewnością mogła wpłynąć pandemiczna rzeczywistość, a w szczególności izolacja.

Pomoc świadczą również cztery ośrodki poradnictwa i terapii rodzin, które oferują wsparcie w postaci terapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej.

Kampania edukacyjna w przestrzeni publicznej to uzupełnienie działań miejskich jednostek. Kampania potrwa do połowy grudnia tego roku.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-11-26
Data aktualizacji: 2021-11-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź