Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rada Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa - zostań jej członkiem!

Przedstawiamy warunki naboru członków Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa na podstawie Zarządzenia nr 3070/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.

Fot. Obywatelski Kraków

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

 

I. Warunki uczestnictwa w naborze i wymagana dokumentacja.

1. Skład Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa (dalej Rada) powołuje Prezydent Miasta Krakowa.

2. Przedstawiciele strony społecznej będący Wnioskodawcami zwycięskich projektów edycji I – VIII w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa składają w nie przekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o powołanie do Rady poprzez:

3. Decyzję o powołaniu Członków Rady będących Wnioskodawcami podejmuje Prezydent Miasta Krakowa na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń pod kątem doświadczenia w partycypacji społecznej oraz motywacji kandydata.

4. Zostanie członkiem Rady wiąże się z koniecznością dostarczenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo w pracach Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa – wzór oświadczenia zostanie przekazany w terminie późniejszym. 

II. Termin składania wniosku i sposób wyłonienia kandydata Rady.

1. Wnioski kandydatów należy składać za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia do Prezydenta Miasta Krakowa w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku. Wnioski przesłane na inne adresy niż wskazane w punkcie I. 2. lub po wskazanym terminie nie będą uwzględnione i rozpatrywane.

2. Powołanie członków Rady następuje w formie Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa umieszczonego na stronie internetowej www.budzet.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

III. Zadania Rady i inne informacje dodatkowo.

1.Do zadań Rady należy w szczególności:

  • monitorowanie wdrożenia i realizacji harmonogramu budżetu obywatelskiego, proponowanie zasad oraz rozwiązań w celu prawidłowej jego realizacji;
  • promocja idei budżetu obywatelskiego;
  • wyrażanie - na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa – opinii w sprawach związanych z poszczególnymi etapami realizacji budżetu obywatelskiego;
  • realizacja innych zadań wskazanych we właściwej uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

2. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

3. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Posiedzeniach Radzie.

Więcej informacji można uzyskać przesyłając zapytanie pod adres:  budzetobywatelski@um.krakow.pl

 

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-11-26
Data aktualizacji: 2021-11-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź