Kraków dla Równości rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rada ds. Równego Traktowania – wręczono akty powołania

10 listopada w krakowskim magistracie odbyło się spotkanie Rady ds. Równego Traktowania, podczas którego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył akty powołania członkom rady II kadencji.

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Równego Traktowania
Fot. W. Majka / Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

Rada ds. Równego Traktowania II kadencji została powołana przez prezydenta Krakowa w październiku tego roku. Celem działania rady jest współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Krakowa na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

– Kraków jest dumny z otwartości w kwestiach światopoglądowych, wielokulturowości, kosmopolityzmu, społeczeństwa otwartego. Nasze miasto jest miastem schronienia i miastem tworzącym równe szanse dla wszystkich – powiedział podczas uroczystości prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Rada ds. Równego Traktowania już w poprzedniej kadencji była inspiracją do wielu fantastycznych działań, takich jak „Wieczór Solidarności” czy „Tramwaj Praw Człowieka”. Wsłuchaliśmy się w głos rady przy decyzji o podświetleniu budynków na tęczowo w „Dzień coming outu”, a budując kolejne miejskie polityki wdrażamy rekomendacje opracowane przez członków i członkinie rady, czego przykładem może być nowy projekt programu Bezpieczny Kraków i zawarte tam zapisy o przeciwdziałaniu mowie nienawiści – stwierdził prezydent.

Skład Rady ds. Równego Traktowania:

 • przewodnicząca: Nina Gabryś – pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej
 • wiceprzewodnicząca: Elżbieta Kois-Żurek – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • sekretarz: Magdalena Furdzik – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Członkowie:

 1. Maria Amin – psycholog, biegła z zakresu psychologii Sądu Okręgowego w Krakowie
 2. Olga Brzezińska – Fundacja Miasto Literatury
 3. Janina Czapska – Uniwersytet Jagielloński
 4. Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 5. Anna Domańska – Wydział Edukacji
 6. Magdalena Dropek – Fundacja Równość.org.pl
 7. Małgorzata Figa-Tomińska – Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji
 8. Dorota Gierszewski – Uniwersytet Jagielloński
 9. Bogna Halska-Pionka – Uniwersytet Jagielloński
 10. Katarzyna Jurzak – Uniwersytet Jagielloński
 11. Dominika Kozłowska – miesięcznik „Znak”
 12. Emanuela Lewandowska – Federacja Znaki Równości
 13. Artur Maciejewski – Stowarzyszenie Queerowy Maj
 14. Anna Makówka-Kwapisiewicz – Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 15. Elżbieta Mirga-Wójtowicz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 16. Aleksandra Nędzi-Marek – Krakowska Rada Adwokacka w Krakowie
 17. Janusz Olesiński – Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”
 18. Anna Petiurenko – Fundacja ZUSTRICZ
 19. Mateusz Płoskonka – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 20. Tomke Ptasiński – Queer Amnesty (Stowarzyszenie Amnesty International)
 21. Krzysztof Skwara – Zorientowany Kraków
 22. Rita Ster – Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie
 23. Aleksandra Suława – dziennikarka
 24. Monika Szymańska – Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej
 25. Karol Wilczyński – Salam Lab
 26. Anna Zaroda-Dąbrowska – Fundacja Diversity HUB, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 27. Anna Żeber – Stowarzyszenie Twórczy Aktywni Kreatywni TAK!

Czym zajmuje się rada?

Do zadań rady należy opiniowanie projektów dokumentów strategicznych miasta oraz aktów prawa miejscowego wszystkich obszarów, dotyczących równego traktowania, w tym sytuacji kobiet w Krakowie, jak również opracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań z zakresu równego traktowania. Kadencja rady trwa dwa lata.

– Nasze miejskie działania nie mogą powstawać w oderwaniu od sektora pozarządowego, od głosów krakowian i krakowianek, dlatego cieszę się, że mamy przestrzeń do rozmowy i że z Państwa inspiracji Kraków będzie mógł rozwijać swoje działania równościowe – dodał prezydent Jacek Majchrowski.

Więcej o Radzie ds. Równego Traktowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-11-15
Data aktualizacji: 2021-11-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź