Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025

W okresie od 12 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadzi konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków.

W konsultacjach mogą brać udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Krakowa oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konsultacji zaplanowano: dwa otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa, dyżury telefoniczne eksperta oraz przyjmowanie uwag, wniosków i propozycji za pomocą formularzy konsultacyjnych.

Konsultacje są prowadzone na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Link do strony z informacją o konsultacjach społecznych dotyczących Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków.
 
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-11-12
Data aktualizacji: 2021-11-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź