Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa do roku 2030

W okresie od 29 października do 26 listopada 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa do roku 2030.

Fot. Obywatelski Kraków

Konsultacje były przeprowadzone na podstawie uchwały nr CXI/ 2904 18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach miały możliwość:

1. Skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie prowadzonych w okresie od 29 października do 26 listopada br., w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-14:00, pod numerami telefonów: 726 204 193 lub 887 202 896  i adresem e-mail sr@mops.krakow.pl .

2. Przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2021 r. w następujący sposób:

  • przesyłając wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail sr@mops.krakow.pl,
  • przesyłając wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE SRPS do roku 2030",
  • dostarczając wypełniony formularz do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14  (parter, dziennik podawczy).

3. Wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym online przeprowadzonym 9 listopada br. w godz. 16:00-18:00 – w celu wzięcia udziału w spotkaniu należało przesłać do 5 listopada 2021 r. na adres e-mail sr@mops.krakow.pl zgłoszenie wraz z podaniem adresu e-mail, na który został przesłany link do spotkania.

Pliki do pobrania:

1. Formularz konsultacyjny

2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa do roku 2030

3. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa 2030.

4. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa 2030 - wersja dostępna cyfrowo

pokaż metkę
Osoba publikująca: Alina Bratko-Setkowicz
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-10-29
Data aktualizacji: 2021-12-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź