Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej - podsumowanie wyników ankiety

W ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej (tzw. SUMP), zdecydowano o przeprowadzeniu ankiety internetowej wśród mieszkańców Metropolii Krakowskiej, mającej na celu skonsultowanie proponowanych zapisów wizji oraz głównych celów Planu.

Fot. Obywatelski Kraków
Obywatelski Kraków

Zgodnie z metodologią procesu SUMP – istotne było skupienie się w tym etapie na odczuciach mieszkańców co do obecnej sytuacji transportowej w Metropolii, ich głównych problemów, stopnia zadowolenia z poszczególnych podsystemów transportu i rozwiązań oraz ogólnej wizji rozwoju ww. systemu. W kolejnych etapach prac przewiduje się możliwość wypowiedzenia się mieszkańców co do proponowanych konkretnych rozwiązań w perspektywie 2030 roku.

 

Ankieta internetowa była dostępna w dniach 12 lipca – 13 sierpnia na stronach Miejskiego Centrum Dialogu (obywatelski.krakow.pl). Ogółem w ankiecie wzięło udział 2540 osób. Informacje o ankiecie były przedstawiane na stronach Magicznego Krakowa, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, stronach gmin Metropolii, gminnych profilach Facebook, etc., oraz w ramach audycji Radia Kraków.


Główne wnioski:

 • Blisko połowa respondentów wykorzystuje w swoich codziennych podróżach samochód osobowy (jako kierowca), głównie w celach zawodowych;
 • Komunikacja zbiorowa to blisko 1/4 podróży, ale coraz istotniejszy staje się rower – zwłaszcza na krótszych dystansach - to aż 15% podróży;
 • Czas i komfort to kluczowe czynniki przy wyborze środka transportu,  ale istotne są też koszty, „zakorkowanie” miasta czy też np. po prostu przyjemność z jazdy na rowerze;
 • Respondenci najwyżej oceniają stopień bezpieczeństwa, możliwość zaspokajania swoich potrzeb w miejscu zamieszkania, a najniżej ofertę biletowa, czas dojazdu i częstotliwość
  w transporcie publicznym oraz drogi i parkingi. Neutralną ocenę można przyznać takim sprawom jak: atrakcyjność przestrzeni, dostępność systemów transportowych, infrastruktura rowerowa;
 • Proponowana treść ogólnej wizji (wymagana w dokumencie SUMP), czyli „Metropolia Krakowska 2030 obszarem zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego zapewniającego bezpieczeństwo pasażerom, pieszym, rowerzystom i kierowcom, służącego kreowaniu lepszej jakości życia mieszkańców
  i współtworzonego przy ich udziale” - zyskała poparcie 77% ankietowanych, zdecydowanie na NIE wypowiedziało się tylko 5,5% respondentów;
 • Najbardziej istotne dla mieszkańców cele to te związane z rozwojem zrównoważonej mobilności i poprawą jakości życia, najrzadziej wskazywany był cel związany z logistyką towarów 
 • Mieszkańcy przedstawili również ponad 400 propozycji własnych pomysłów - zdecydowana większość dotyczy realnych propozycji wynikających z subiektywnego postrzegania
  sytuacji transportowej w miejscu zamieszkania, dominowały propozycje dotyczące transportu publicznego, takie jak: rozwój systemów transportu szynowego,
  z czego ok. 15% ankietowanych wskazuje na budowę metra, rozbudowa infrastruktury transportu publicznego, poprawa dostępności transportu publicznego, zwiększenie częstotliwości transportu aglomeracyjnego, nocnego i świątecznego oraz skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym;
 • Zgromadzono wiele uwag dotyczących m.in. budowy chodników (w tym propozycje konkretnych lokalizacji), rozwoju infrastruktury rowerowej, rozwoju infrastruktury drogowej, budowy parkingów, w tym parkingów P+R, ograniczanie ruchu samochodowego w centrum czy też wprowadzania stref tempo 30;
 • Mieszkańcy oczekują więcej terenów zielonych, parków, przestrzeni dla rowerzystów
  i pieszych oraz rozwoju miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach;
 • Pojawiły się też opinie i komentarze dotyczące edukacji i promocji oraz organizacji i zarządzania w transporcie.

 

Ogółem – przeprowadzenie ankiety przyniosło bardzo dużo danych, pozwalających na zrozumienie głównych problemów i oczekiwań ze strony mieszkańców. Mieszkańcy  chętnie i niejednokrotnie szczegółowo wypowiedzieli się co do swojej wizji rozwoju systemu  transportowego Metropolii Krakowskiej.  Wyniki ankiety pokazują, że mieszkańcy oczekują zrównoważonego rozwoju w transporcie, będącego przewodnią ideą planów SUMP i są zgodni co do proponowanej wizji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-09-07
Data aktualizacji: 2021-09-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat