Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Piaski Wielkie – dyskusja publiczna

We wtorek, 31 sierpnia 2021 r., o godz. 15:30 w Sali Obrad w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piaski Wielkie" (w zakresie objętym wyłożeniem).

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Urząd Miasta Krakowa udostępnia możliwość uczestnictwa w DYSKUSJI PUBLICZNEJ ON-LINE w czasie rzeczywistym za pomocą platformy Webex Meeting.

Do połączenia z platformą wystarczy przeglądarka internetowa zainstalowana na komputerze lub aplikacja dedykowana na urządzeniu mobilnym.

Aby dołączyć do spotkania, należy podać imię i nazwisko oraz adres email.

Uczestnicy proszeni są o wyciszenie mikrofonów w trakcie spotkania w celu zminimalizowania zakłóceń dźwięku.
Zgłoszenie do zabrania głosu podczas dyskusji można sygnalizować za pośrednictwem informacji na czacie lub poprzez podniesienie wirtualnej ręki w górę.

Preferowane jest zadawanie pytań w formie pisemnej na czacie. Pytania zadane poprzez czat zostaną przeczytane przez moderatora w trakcie dyskusji wg kolejności zgłoszeń.

Jednocześnie zaznaczamy, że dołączenie do spotkania wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania spotkania.

Aby dołączyć do dyskusji, należy połączyć się z platformą za pomocą poniższego linku:

link do dyskusji publicznej.

Do połączenia się z platformą Webex Meeting za pomocą powyższego linku, wystarczy przeglądarka internetowa lub aplikacja dedykowana na urządzeniu mobilnym.

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją dostępny jest do publicznego wglądu do 6 września 2021 r. 

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2021 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Link do strony planu "Piaski Wielkie".

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-08-30
Data aktualizacji: 2021-08-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat