Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Siewna - AWF – dyskusja publiczna

We wtorek, 25 maja 2021 r., o godz. 15:30 w Sali Obrad w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Siewna".

UWAGA! W dyskusji można również wziąć udział za pośrednictwem internetu.

Aby dołączyć do dyskusji, należy połączyć się z platformą za pomocą linku dostępnego TUTAJ.

Do połączenia się z platformą Webex Meeting za pomocą powyższego linku, wystarczy przeglądarka internetowa lub aplikacja dedykowana na urządzeniu mobilnym.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją dostępny jest do wglądu do 9 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2021 r.  – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.
Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru „Siewna” można znaleźć TUTAJ.


 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-05-24
Data aktualizacji: 2021-05-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat