Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników - konsultacje społeczne

Fot. Obywatelski Kraków
Obywatelski Kraków

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dot. Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, a następie zaprezentowanie propozycji koncepcji wielowariantowej dla zagospodarowania Placu Nowego, z założeniem, że zaproponowana koncepcja powinna w pełni wykorzystać i chronić wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe przedmiotowego terenu. Wielowariantowa koncepcja będzie uwzględniała propozycję przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej i elementów małej architektury wokół placu.

Termin konsultacji: 1 kwietnia - 14 maja 2021 r.

Jednostka merytoryczna prowadząca konsultacje: Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Planowane formy konsultacji społecznych:

1. Ankieta elektroniczna  dostępna w dniach od 1 do 16 kwietnia 2021 r. służąca zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy.

2. W dniach 10 i 11 maja odbędą się moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkań będzie zaprezentowanie wyników ankiety oraz prezentacja propozycji wariantów koncepcji zagospodarowania Placu Nowego. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację otwartego spotkania, zostanie ono zrealizowane on-line z wykorzystaniem dostępnych aplikacji internetowych.

3. W dniach 12 i 13 maja przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie.

 

Bieżące informacje dostępne też będą w miejskim serwisie: www.inwestycje.krakow.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat