Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regulamin zakładania i funkcjonowania Ogrodów Społecznych i Ogrodów Społecznych Parcelowych w Krakowie - konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zapraszał mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowymi i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Regulaminu zakładania Ogrodów Społecznych i Ogrodów Społecznych Parcelowych w Krakowie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było doprecyzowanie i dostosowanie regulacji dot. zakładania i  funkcjonowania ogrodów społecznych i ogrodów społecznych parcelowych, tak aby w jak najpełniejszym stopniu odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców Krakowa, które zostaną odzwierciedlone w uchwale RMK.

Konsultacje zostały przeprowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Termin konsultacji: od 15 marca do 16 kwietnia 2021r.

W ramach konsultacji odbyły się:

 1. Dwa spotkania online z mieszkańcami Krakowa:
 • 23 marca 2021 roku godz. 17.00 – 19.00 -  platforma Google Meet
 • 7 kwietnia 2021 roku godz. 17.00 – 19.00 – platforma Google Meet

E-mail z informacją o chęci udziału w spotkaniu online, można było przesłać na adres: biuro@zzm.krakow.pl

Na adres e-mail z którego wysłane zostało zgłoszenie, wysyłane było potwierdzenie rejestracji oraz na dzień przed wydarzeniem link do spotkania.

 1. Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 20 10 260 odbyły się w dniach:
 • 18 marca 2021 r. w godzinach 12.00-18.00
 • 24 marca 2021 r. w godzinach 10.00-14.00
 • 9 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00 – 17.00

3. Ponadto, przez cały okres trwania konsultacji możliwe było zadawanie pytań w formie elektronicznej na adres: biuro@zzm.krakow.pl

4. Ankieta online dla mieszkańców dostępna była TUTAJ.

5. Ankieta online dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępna była TUTAJ.

 

Konsultowany projekt Regulaminu w okresie trwania konsultacji społecznych dostępny był:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.obywatelski.krakow.pl 
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,
 • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl,
 • w wersji papierowej w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, przy ulicy Reymonta 20, 30-059 Kraków (I piętro, pok.36).

Więcej informacji dotyczących miejskich ogrodów można było znaleźć także na Facebooku - Krakowskie Ogrody Społeczne - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz stronę dot. miejskich ogrodów.

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-03-15
Data aktualizacji: 2021-06-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź