Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Krakowski Panel Klimatyczny - zaproszenie do udziału w pierwszym spotkaniu w ramach konsultacji społecznych

Komunikat archiwalny 2021-01-15

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych Krakowskiego Panelu Klimatycznego pn. Rozumienie i mapowanie wyzwań klimatycznych!

Zielona kładka o. Bernatka na start Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Komunikat archiwalny 2021-01-14

Ruszył Krakowski Panel Klimatyczny. Symbolicznie – na znak tego ważnego dla Krakowa i jego mieszkańców procesu warsztatowo-konsultacyjnego – od 13 do 17 stycznia kładka o. Bernatka jest podświetlana na zielono. Zachęcamy do udziału w panelu klimatycznym.

Wspólnie decydujemy o przyszłości Wesołej

Komunikat archiwalny 2021-01-13

Trwają wieloetapowe konsultacje społeczne, które mają dać odpowiedź na pytanie, jakiej Wesołej chcą mieszkańcy. Pierwsze wnioski z przeprowadzonej ankiety internetowej, a także warsztatów on-line i panelu dyskusyjnego pokazują, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości tego miejsca, które – w opinii krakowian i krakowianek – powinno pozostać zieloną oazą wypoczynku i rekreacji, otwartą przede wszystkim na działalność kulturalną i artystyczną.

Spotkanie online z mieszkańcami w sprawie budowy Centrum Muzyki oraz dyżur eksperta

Komunikat archiwalny 2021-01-11

W sobotę, 16 stycznia o godzinie 17.30. odbędzie się spotkanie online z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dotyczących budowy Centrum Muzyki.

Kazimierza Wielkiego– dyskusja publiczna

Komunikat archiwalny 2021-01-11

We wtorek, 12 stycznia 2021 r., o godz. 16:00 w Sali Obrad w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierza Wielkiego".

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków”

Komunikat archiwalny 2021-01-07

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków”.

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – dyżur telefoniczny

Komunikat archiwalny 2021-01-07

W piątek, 8 stycznia 2021 r. w godzinach 17.00-19.00 pod numerem telefonu 12 616 70 74 będzie prowadzony dyżur telefoniczny zorganizowany w ramach trwających do 29 stycznia 2021 r. konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zaproponowanego przez Komisję Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Krakowski panel klimatyczny - konsultacje społeczne

Komunikat archiwalny 2021-01-04

Fundacja Instytut Polityk Publicznych, operator Krakowskiego Panelu klimatycznego, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych które odbędą się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Konsultacje trwają w okresie od 4 do 29 stycznia 2021 r.

Przystąpienie do opracowania dokumentu pt.: „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2022-2037

Komunikat archiwalny 2021-01-04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do opracowania dokumentu pt: „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2022-2037.

Raport z konsultacji dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Komunikat archiwalny 2021-01-04

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie opublikowało raport z konsultacji dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, prowadzonych w okresie 24 sierpnia do 18 września 2020 r.

Znajdź