Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Widok z lotu ptaka na Wawel od strony Wisły

Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa – wkrótce konsultacje

Komunikat archiwalny 2022-01-21

W związku ze sporządzaniem dokumentu pn. „Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa” planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tego zagadnienia, które mają trwać od 28 stycznia do 18 lutego 2022 r.

Widok z lotu ptaka na Kamieniołom Libana, w tle kopiec Kraka

Konsultacje społeczne dotyczące ustanowienia użytku ekologicznego Kamieniołom Libana

Komunikat archiwalny 2022-01-20

W okresie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. prowadzone będą konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”.
 

konsultacje park kulturowy Kazimierz

Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – raport z konsultacji społecznych

Komunikat archiwalny 2022-01-18

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem”.

Logo Miejsca Aktywności Mieszkańców na Kozłówce 25
Plakat - konsultacje dotyczące zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy (ludzie na drewnianym pomoście wśród zieleni).

Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Rudawy – raport z konsultacji

Komunikat archiwalny 2022-01-11

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy. 

konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków - plakat

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 r./ – raport z konsultacji

Komunikat archiwalny 2022-01-11

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków.

Plakat dotyczący konsultacji

Koncepcja dla ul. Zawiłej i Nowej Bartla – raport z konsultacji

Komunikat archiwalny 2022-01-11

Zarząd Dróg Miasta Krakowa opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji zadania pn. "Poprawy komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej poprzez rozbudowę skrzyżowań: Zawiła-Kobierzyńska, Zawiła-Komuny Paryskiej, Zawiła-Skośna, Zawiła-Borkowska wraz z budową ulicy Nowa Bartla".

Spotkanie - kilka osób na sali spotkań z laptopami

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Komunikat archiwalny 2022-01-10

W piątek, 14 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Znajdź