Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Polecamy

Napis na niebieskim tle: Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi

Ruszyły konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi

2022-10-03

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

napis na biało-niebieskim tle: konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Rozbudowa ul. Borowinowej
termin konsultacji
7-28 października 2022

Koncepcja rozbudowy ul. Borowinowej - zapowiedź konsultacji społecznych

2022-09-30

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że w okresie od 7 do 28 października 2022 r. będzie prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zadania pn. "Rozbudowa ul. Borowinowej".

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „PIASEK”

Piasek – ponowne wyłożenie części planu

2022-09-30

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

ludzie z laptopami na sali konferencyjnej podczas spotkania

V otwarte posiedzenie KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w Krakowie

2022-09-30

Serdecznie zapraszamy na V otwarte posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w Krakowie zaplanowane na czwartek 6 października 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa w Sali Portretowej, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Napis na tle kolorowych prostokątów: Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą
konsultacje Zarządu Dróg Miasta Krakowa
6-22 paździenika 2022

Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą – wkrótce konsultacje

2022-09-29

W okresie od 6 do 28 października 2022 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zadania pn. Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą.

Konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”.

"Białe Morza" - zapraszamy na spacer badawczy i warsztat partycypacyjny!

2022-09-23

Spacer badawczy, warsztat partycypacyjny czy ankieta konsultacyjna nie czekaj i weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”.

Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi.

Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi

2022-09-23

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych  konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DIALOG. WSPÓLNOTA. PRZYSZŁOŚĆ. Trendy i prognozy dla organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.
29.09.2022, 9.00-15.00

DIALOG. WSPÓLNOTA. PRZYSZŁOŚĆ. Trendy i prognozy dla organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.

2022-09-22

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pozarządową DIALOG. WSPÓLNOTA. PRZYSZŁOŚĆ. Trendy i prognozy dla organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Ustanowienie Strefy Czystego Transportu w Krakowie - konsultacje społeczne

Strefa Czystego Transportu (SCT) - konsultacje społeczne projektu uchwały

2022-09-20

W dniach od 17 marca do 13 maja 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne wstępnej propozycji zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu (SCT). Wnioski, płynące z konsultacji posłużyły do opracowania projektu uchwały dotyczącej stworzenia i wdrożenia SCT.

Wizualizacja skrzyżowanie Wielickiego - Szeligi
Znajdź