Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej

Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej to wyróżnienie dla wyjątkowych Krakowianek! Na zgłoszenia czekamy do 28.02.2022 r.

Trwa nabór do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2021
materiały prasowe

W grudnia 2021 roku Rada Miasta Krakowa zdecydowała o ustanowieniu Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej. Wyróżnienia przyznawane będą każdego roku czterem kobietom, których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Nagrodzone zostaną krakowianki, które tworzą innowacyjne projekty, działają na rzecz wzmacniania kobiet na rynku pracy, są osobami zaangażowanymi w życie lokalnych społeczności, są wzorem dla młodego pokolenia lub inspirują aktywnością na rzecz przyrody.

Zgłoszenia kandydatur do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej” A.D. 2021 należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym:

PDFPlik PDF

DOCPlik DOCX

Termin składania zgłoszeń kandydatur: do 28 lutego 2022 roku w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub na adres e-mail: krakowdlarownosci@um.krakow.pl.

Kapituła przy wyborze kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej uwzględnia w szczególności:

  1. znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz dziedzinę działalności,
  2. zaangażowanie w pracę na rzecz równouprawnienia,
  3. okres prowadzonej działalności,
  4. efekty i zakres działań,
  5. innowacyjność i różnorodność podejmowanych działań.

Dodatkowe informacje:

  • Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej przysługuje każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi i mieszkance Krakowa.
  • Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatką do tytułu.
  • Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły.

PDF REGULAMIN NAGRODY

Szczegółowe informacje o trwającym naborze do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2021 dostępne na BIP Miasta Krakowa.


Kobieca praca bywa zbyt często niewidzialna. Przez lata kobiece aktywności pozostawały w tle, niezauważone, pominięte, nieobecne. Historia rzadko kiedy opowiada o wkładzie Polek w losy naszego miasta i kraju.  Powołanie Nagrody im, Kazimiery Bujwidowej to działanie, które pozwala to zmienić, które zbuduje przestrzeń, by docenić i celebrować Krakowianki. Krakowianki, które przełamują bariery, stawiają czoła wyzwaniom i sprawiają, że nasza miejska rzeczywistość jest lepsza. Zmiana świata może rozpocząć się podczas szkolnej lekcji, podczas nowego projektu aktywizującego seniorów i seniorki, może być niezwykłym odkryciem naukowym lub inspirującą aktywnością na rzecz przyrody. Nagroda ta honoruje kobiety, które kształtują istotną, pozytywną zmianę, tworzą innowacyjne inicjatywy, działają na rzecz wzmacniania innych kobiet, są osobami zaangażowanymi na rzecz poprawy życia lokalnych społeczności i inspiracją dla młodego pokolenia dziewcząt i chłopców.

Nagrodę przyznaje Prezydent Krakowa na wniosek powołanej Kapituły. W jej skład będą wchodzić Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej, Zastępca Prezydenta ds. Spraw Polityki Społecznej, przedstawiciel Rady Miasta Krakowa, a także do dwóch osób wskazanych przez Radę ds. Równego Traktowania oraz do czterech osób ze środowisk akademickich, biznesowych, naukowych lub charytatywnych.

Nagroda nosi imię Kazimiery Bujwidowej, urodzonej w 1867 roku, której działalność na rzecz  równouprawnienia kobiet i mężczyzn do dziś pozostaje inspiracją i pokazuje, że ta przez wieki niezauważona praca, o której dalej dziś mało mówi się w podręcznikach do historii, miała siłę zmieniania świata. Kazimiera Bujwidowa walczyła z analfabetyzmem, ułatwiając dostęp do oświaty, szczególnie dziewczętom. Była propagatorką bezpłatnych czytelni dla dzieci i młodzieży. Przewodniczyła Krakowskiej Czytelni dla Kobiet, która była miejscem wspierającym ruch emancypacyjny. Kazimiera Bujwidowa była jedną z prekursorek walki o prawa kobiet do studiów wyższych i stworzyła pierwsze gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym, a także angażowała się w walkę o prawo kobiet do głosowania w wyborach powszechnych. Pochodząca z Krakowa działaczka stanowi inspirację aż do dziś, będąc przykładem niezwykłej siły ducha i prezentując odważną postawę, niezwykłą siłę charakteru i społeczną wrażliwość.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-12-30
Data aktualizacji: 2022-02-09
Powrót