Kraków dla Równości rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zespół Zadaniowy „Kraków Kobiet”

Zespół Zadaniowy ds. przygotowania – realizacji projektu pod roboczą nazwą „Kraków Kobiet” został powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego zarządzeniem nr 1916/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku.

Projekt pod roboczą nazwą „Kraków Kobiet” to interdyscyplinarne przedsięwzięcie o charakterze społeczno-kulturowym, które ma na celu zwrócenie uwagi na rolę kobiet w procesie rozwoju Miasta i jego przeobrażenia w aspekcie społecznym, kulturalnym, artystycznym, gospodarczym i naukowym. Ponadto, założeniem projektu ma być również wzmocnienie marki Krakowa poprzez stworzenie spójnej oferty, ukazującej Kraków przez pryzmat kobiet z nim związanych. Projekt będzie adresowany do mieszkańców, organizacji pozarządowych, środowisk twórczych, artystycznych, naukowych, młodzieży oraz turystów i branży turystycznej.

Skład Zespołu Zadaniowego:

Przewodnicząca Zespołu: Nina Gabryś - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej

Zastępca przewodniczącej: Katarzyna Gądek – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Turystyki

Członkowie Zespołu:

 1. Agnieszka Staniszewska-Mól - Biblioteka Kraków;
 2. Izabela Błaszczyk - Krakowskie Biuro Festiwalowe;
 3. Justyna Kasińska - Muzeum Krakowa;
 4. Małgorzata Marcińska - Tauron Arena, Agencja Rozwoju Miasta;
 5. Sara Lamik - Tauron Arena, Agencja Rozwoju Miasta;
 6. Anna Domańska - Wydział Edukacji;
 7. Margerita Krasnowolska - Wydział Komunikacji Społecznej;
 8. Izabela Bogdanowicz - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 9. Mateusz Płoskonka - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
 10. Katarzyna Wysocka - Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji;
 11. Dominika Urbańska - Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji;
 12. Angelika Homa - Wydział Sportu;
 13. Grażyna Płachta - Wydział ds. Turystyki;
 14. Katarzyna Przyjemska-Grzesik - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Do zadań Zespołu należy:

 1. wypracowywanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań oraz koordynacja zadań na rzecz realizacji projektu pod roboczą nazwą „Kraków Kobiet”, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i placówkami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz kobiet oraz innymi instytucjami i służbami funkcjonującymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
 2. wymiana informacji, w tym udostępnianie materiałów związanych z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1;
 3. inicjowanie i realizacja, w zakresie swoich budżetów, działań mających na celu zintensyfikowanie prac w ramach zadań przewidzianych w projekcie.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-09-09
Data aktualizacji: 2021-09-09
Powrót