Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Plac Nowy Kleparz, Kraków
  • Data:

    2022-11-18 - 2022-12-09

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.

Celem konsultacji z mieszkańcami jest poznanie oczekiwań mieszkańców na temat zasadności realizacji linii tramwajowej w ciągu Alei Trzech Wieszczów.

Budowa linii tramwajowej na odcinku pomiędzy Placem Inwalidów a Nowym Kleparzem przyczyni się do zwiększenia niezawodności sieci tramwajowej i tym samym umożliwi prowadzenie trasy objazdowej tramwajów w przypadku awarii torowiska na ul. Karmelickiej, bez konieczności zbędnego nadkładania drogi pociągami tramwajowymi.

Komórka organizacyjna: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa

Termin: od 18 listopada do 9 grudnia 2022 r.

Formy konsultacji:

 1. Telefoniczne dyżury eksperckie:

  • termin I: 22 listopada 2022 r. od 10:00 do 11:00
  • termin II: 5 grudnia 2022 r. od 16:00 do 17:00

Pod numerami telefonów:

  • Sweco Polska Sp. z o.o.: +48 607 962 010,
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 89 24.

3. Spotkanie z mieszkańcami: 1 grudnia 2022 roku godz. 17:30 – XX Liceum Ogólnokształcące – ul. Szlak 5 (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań koncepcyjnych wariantów przebiegu linii tramwajowej na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów, dyskusja, na której zbierane będą stanowiska osób obecnych na spotkaniu)

4. Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. Formularz można przekazać:

  • w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące koncepcji budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.